Välkommen till Familjen!

 Vi är en svensk semi-hardcore raidguild som har varit aktiv sedan WOTLK och har en stabil core med både irlkompisar och nya bekantskaper. vi söker ständigt nya familjemedlemmar och starka raiders till vårat team!


Våran guild har en stor gemenskap både inne i och utanför spelet, framförallt då vi brukar vara sociala med varandra på våran Discord och via andra kanaler. Man skulle kort sagt kunna säga att vi menar det vi säger när vi väljer att kalla oss för Familjen!


Familjens raiding är avslutad.
En ny guild är skapad för detta avseende "Repudium" och en mycket stor del Familjens coreteam är nu med där.Mythic killvideos
Il'gynoth


Ursoc:

Dragons of Nightmare:

Elerethe Renferal:

Nythendra: